Uploading

دسته بندی

Menu

About 6 results

7 months ago - 46 views

نشست خبری رئیس‌جمهور با حضور نمایندگانی از رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. حسن روحانی در ابتدای این نشست با بیان اینکه "سالی که گذشت، مثل سال قبل، سال پرماجرایی برای ایران بود" گفت: «مردم ایستادگی بی‌نظیری در برابر فشارهای خارجی از خود نشان دادند. در حالی که دشمن می‌خواست شرایط ما بسیار سخت باشد، اما همه شاخص‌های ما از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نشان می‌دهد که همه فشارهای آمریکایی‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و نسبت به سال گذشته اوضاع بهتری داریم؛ هرچند فشارها افزایش یافته است.» در این ویدیو، بخش اول نشست خبری رئیس‌جمهور را با رسانه‌های داخلی و خارجی خواهید دید. منبع: ایسنا

7 months ago - 45 views

نشست خبری رئیس‌جمهور با حضور نمایندگانی از رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. در این ویدیو، بخش دوم نشست خبری رئیس‌جمهور را با رسانه‌های داخلی و خارجی خواهید دید. منبع: ایسنا

7 months ago - 46 views

بخش سوم نشست خبری رئیس‌جمهور با رسانه‌های داخلی و خارجی نشست خبری رئیس‌جمهور با حضور نمایندگانی از رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. در این ویدیو، بخش سوم نشست خبری رئیس‌جمهور را با رسانه‌های داخلی و خارجی خواهید دید. منبع: ایسنا

7 months ago - 44 views

نشست خبری رئیس جمهور با رسانه های داخلی و خارجی منبع: ایرنا

7 months ago - 52 views

نشست خبری رئیس جمهور با رسانه های داخلی و خارجی منبع: ایرنا

7 months ago - 48 views

نشست خبری رئیس جمهور با رسانه های داخلی و خارجی منبع: ایرنا