Uploading

دسته بندی

Menu

About 20 results

1 year ago - 37 views

ای انسان !

1 year ago - 20 views

ما به سوفیا صحبت کردیم - یک ربات هوشمند که زمانی گفته بود که انسان ها را نابود می کند

1 year ago - 20 views

چقدر عجیب و غریب است و رابطه بین خدا و انسان است

1 year ago - 22 views

آینه انسانی

10 months ago - 45 views

فیلم ملکه به روایت داستان دیده‌بانی به نام سیاوش (با بازی میلاد کی‌مرام) می‌پردازد که به دنبال فرصتی است تا توانایی‌های خود را نشان دهد. او یک برج پالایشگاه (پالایشگاه آبادان) را برای دیده‌بانی انتخاب می‌کند که بر حیاتی‌ترین مختصات و جایگاه‌های دشمن احاطه دارد. داشتن چنین دیدگاهی یک فرصت طلایی برای جبهه خودی به وجود می‌آورد، اما با اولین تلفاتی که از دشمن می‌گیرد و ورود شخصیت خیالی داستان (با بازی مصطفی زمانی)که جمشید نام دارد، تردیدها آغاز می‌شود. به یکباره این قدرت مطلق برای کشتن انسان‌ها برای سیاوش ترسناک می‌شود. ملکه روایت زنبورهایی است که نیش می‌زنند با آن که می‌دانند می‌میرند چرا که خانه از جان برای‌شان با ارزش‌تر است.

10 months ago - 51 views

ARTNATG001

10 months ago - 96 views

ARTNATG002

10 months ago - 93 views

ARTNATG003

10 months ago - 80 views

ARTNATG004

10 months ago - 71 views

ARTNATG005

10 months ago - 59 views

ARTNATG006

10 months ago - 62 views

ARTNATG007

10 months ago - 58 views

ARTNATG008

10 months ago - 61 views

ARTNATG009

10 months ago - 77 views

ARTNATG010

10 months ago - 80 views

ARTNATG011

10 months ago - 69 views

ARTNATG012

10 months ago - 62 views

ARTNATG013

10 months ago - 48 views

ARTNATG014