Uploading

دسته بندی

Menu

About 20 results

11 months ago - 31 views

ای انسان !

11 months ago - 16 views

ما به سوفیا صحبت کردیم - یک ربات هوشمند که زمانی گفته بود که انسان ها را نابود می کند

11 months ago - 17 views

چقدر عجیب و غریب است و رابطه بین خدا و انسان است

11 months ago - 18 views

آینه انسانی

8 months ago - 30 views

فیلم ملکه به روایت داستان دیده‌بانی به نام سیاوش (با بازی میلاد کی‌مرام) می‌پردازد که به دنبال فرصتی است تا توانایی‌های خود را نشان دهد. او یک برج پالایشگاه (پالایشگاه آبادان) را برای دیده‌بانی انتخاب می‌کند که بر حیاتی‌ترین مختصات و جایگاه‌های دشمن احاطه دارد. داشتن چنین دیدگاهی یک فرصت طلایی برای جبهه خودی به وجود می‌آورد، اما با اولین تلفاتی که از دشمن می‌گیرد و ورود شخصیت خیالی داستان (با بازی مصطفی زمانی)که جمشید نام دارد، تردیدها آغاز می‌شود. به یکباره این قدرت مطلق برای کشتن انسان‌ها برای سیاوش ترسناک می‌شود. ملکه روایت زنبورهایی است که نیش می‌زنند با آن که می‌دانند می‌میرند چرا که خانه از جان برای‌شان با ارزش‌تر است.

8 months ago - 32 views

ARTNATG001

8 months ago - 73 views

ARTNATG002

8 months ago - 74 views

ARTNATG003

8 months ago - 62 views

ARTNATG004

8 months ago - 53 views

ARTNATG005

8 months ago - 47 views

ARTNATG006

8 months ago - 47 views

ARTNATG007

8 months ago - 47 views

ARTNATG008

8 months ago - 48 views

ARTNATG009

8 months ago - 55 views

ARTNATG010

8 months ago - 58 views

ARTNATG011

8 months ago - 53 views

ARTNATG012

8 months ago - 46 views

ARTNATG013

8 months ago - 39 views

ARTNATG014