Uploading

دسته بندی

Menu

About 20 results

2 years ago - 97 views

ای انسان !

2 years ago - 97 views

ما به سوفیا صحبت کردیم - یک ربات هوشمند که زمانی گفته بود که انسان ها را نابود می کند

2 years ago - 75 views

چقدر عجیب و غریب است و رابطه بین خدا و انسان است

2 years ago - 84 views

آینه انسانی

1 year ago - 143 views

فیلم ملکه به روایت داستان دیده‌بانی به نام سیاوش (با بازی میلاد کی‌مرام) می‌پردازد که به دنبال فرصتی است تا توانایی‌های خود را نشان دهد. او یک برج پالایشگاه (پالایشگاه آبادان) را برای دیده‌بانی انتخاب می‌کند که بر حیاتی‌ترین مختصات و جایگاه‌های دشمن احاطه دارد. داشتن چنین دیدگاهی یک فرصت طلایی برای جبهه خودی به وجود می‌آورد، اما با اولین تلفاتی که از دشمن می‌گیرد و ورود شخصیت خیالی داستان (با بازی مصطفی زمانی)که جمشید نام دارد، تردیدها آغاز می‌شود. به یکباره این قدرت مطلق برای کشتن انسان‌ها برای سیاوش ترسناک می‌شود. ملکه روایت زنبورهایی است که نیش می‌زنند با آن که می‌دانند می‌میرند چرا که خانه از جان برای‌شان با ارزش‌تر است.

1 year ago - 118 views

ARTNATG001

1 year ago - 200 views

ARTNATG002

1 year ago - 165 views

ARTNATG005

1 year ago - 139 views

ARTNATG006

1 year ago - 156 views

ARTNATG007

1 year ago - 151 views

ARTNATG008

1 year ago - 156 views

ARTNATG009

1 year ago - 186 views

ARTNATG010

1 year ago - 204 views

ARTNATG011

1 year ago - 190 views

ARTNATG012

1 year ago - 182 views

ARTNATG013

1 year ago - 110 views

ARTNATG014