Uploading

دسته بندی

Menu

About 2 results

3 months ago - 236 views

ویدئویی از یک تصادف وحشتناک در اتوبان را ببینید.

2 months ago - 68 views

فیلمی از یک تصادف در فضای مجازی انتشار یافته است که در آن مردم به شخص حادثه دیده کمک می‌کنند که بار روی زمین ریخته شده خود را جمع کند.