Uploading

دسته بندی

Menu

About 1 results

4 months ago - 72 views

حمید رضا جمشیدی گفت: بعد از چند روز اولی که به شدت تحت فشار ویروس بودیم، باید خود را جمع کرده و صحنه مبارزه با بیماری را از آی سی یو به نقطه شروع می‌کشاندیم. این نقطه شروع فضاهای عمومی و منازل مردم است. منبع: ایرنا