Uploading

دسته بندی

Menu

About 15 results

1 year ago - 38 views

روحانی - با آمریکا در مورد برجام مذاکره نخواهیم کرد

1 year ago - 46 views

رئیس جمهور روحانی می گوید ایران در JCPOA باقی خواهد ماند

1 year ago - 23 views

روحانی_ یک موجود مزاحم از برجام رفت

1 year ago - 27 views

رئیس جمهور ایران با اشاره به تحریم های آمریکا، هیچ برنامه ای برای دیدار با ترامپ ندارد

1 year ago - 55 views

مصاحبه دکتر حسن روحانی با خبرگزاری NBC

1 year ago - 32 views

سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران | حسن روحانی - سازمان ملل

11 months ago - 89 views

نایک - روحانیون - دیوین بوکر

11 months ago - 54 views

دکتر حسن روحانی در بدو ورود به تهران و در جمع خبرنگاران

11 months ago - 22 views

دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان

11 months ago - 27 views

دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور بولیوی

11 months ago - 21 views

دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور کوبا

11 months ago - 24 views

دکتر روحانی در دیدار رییس کمیته بین المللی المپیک

11 months ago - 23 views

دکتر روحانی در دیدار مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول

11 months ago - 63 views

سخنرانی دکتر روحانی در اجلاس صلح برای بزرگداشت نلسون ماندلا

6 months ago - 14 views

روحانی و خانم بی حجاب-خنده حلال-درسهایی از قرآن-استاد قرائتی