Uploading

دسته بندی

Menu

About 19 results

11 months ago - 58 views

معرفی و نصب نرم افزار کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0)

11 months ago - 52 views

نحوه رکورد و تنظیمات مربوطه در برنامه کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0)

11 months ago - 49 views

در این ویدیو نحوه وارد کردن فایل پاورپوینت و ایجاد رکورد (RECORD) بر روی آن در برنامه کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0) را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 70 views

در این ویدیو، روش های وارد کردن فایل در محیط برنامه کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0) را باهم تماشا می کنیم.

11 months ago - 72 views

تنظیمات کادر بوم در برنامه کمتزیا یا کمتازیا (TechSmith.Camtasia.Studio.v9.0)

11 months ago - 76 views

در این قسمت از اموزش نرم افزار کمتازیا استودیو، تغییر در نوع نمایش و ترتیب قرار گیری فایل ها در Media Bin برنامه کمتازیا echSmith.Camtasia.Studio.v9را تماشا خواهیم کرد.

11 months ago - 59 views

در قسمت دیگری از اموزش نرم افزار کمتازیا استودیو، ویدیوی تنظیمات (SETTINGS) بخش MEDIA BIN برنامه کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0) را با ارمغان مووی تماشا می کنیم.

11 months ago - 68 views

-در این ویدیو با هم تنظیمات (SETTINGS) و تغییرات بخش کتابخانه (LIBRARY) در برنامه کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0) را تماشا می کنیم.

11 months ago - 80 views

در این ویدیو، قسمتی دیگر از سری آموزش های کار با نرم افزار کمتازیا استودیو را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 73 views

در این قسمت از مجموعه آموزش های کار با نرم افزار کمتازیا استودیو،ویدیوی ایجاد (CUT)، دوخت و جابه جایی فایل ها در کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA.STUDIO.V9.0) را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 59 views

در این ویدیو، نحوه افزایش طول فایل (EXTEND FRAME) در برنامه کمتازیا استودیو را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 76 views

در بخشی دیگر از سری ویدیوهای آموزشی کار با نرم افزار کمتازیا استودیو، ویدیوی معرفی و تغییر تنظیمات بخشCANVAS OPTION در برنامه کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 69 views

در قسمتی دیگر از مجموعه ویدیوهای آموزشی کار با نرم افزار کمتازیا استودیو،MARKER(علامت) گزاری و تنظیمات (SETTING) آن در برنامه کمتازیا (TECHSMITH.CAMTASIA. STUDIO.V9.0) را با ارمغان مووی تماشا می کنیم.

11 months ago - 75 views

در ادامه مجموعه ویدیوهای آموزشی کار با نرم افزار کمتازیا استودیو، ویدیوی ویرایش صدا (EDIT AUDIO)در برنامه کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 72 views

در ادامه سری ویدیوهای آموزشی نرم افزار کمتازیا، با ارمغان مووی برای تماشای ویدیوی تنظیمات AUDIO EFFECTS، و افکت گذاری بر روی صدا در کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 همراه باشید.

11 months ago - 82 views

در قسمتی دیگر از سری ویدیوهای آموزشی نرم افزار کمتازیا استودیو، با هم ویدیوی انتخاب CALLOUTS و ایجاد تغییرات بر روی آن ها در کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 را تماشا می کنیم.

11 months ago - 87 views

در قسمتی دیگر از مجموعه ویدیوهای آموزشی نرم افزار کمتازیا استودیو، ویدیوی آموزشی انتخاب بردار (ARROWS AND LINES) و ایجاد تغییرات بر روی آن ها در کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 72 views

در ادامه سری ویدیوهای آموزشی کمتازیا، ویدیوی انتخاب طرح و شکل (SHAPES) و ایجاد تغییرات بر روی آن ها در برنامه کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 را با هم تماشا می کنیم.

11 months ago - 75 views

در قسمتی دیگر از ویدیوهای آموزشی نرم افزار کمتازیا، ویدیوی انتخاب SPECIAL و ایجاد تغییرات بر روی آن ها در برنامه کمتازیا CAMTASIA.STUDIO.V9.0 را با هم تماشا می کنیم.