Uploading

دسته بندی

Menu

About 15 results

5 months ago - 56 views

گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا

5 months ago - 34 views

گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 34 views

گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 39 views

گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 38 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 37 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 34 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 41 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 35 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 36 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 42 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 37 views

در گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 29 views

گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

5 months ago - 38 views

گفت و گو با مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا منبع: ایرنا

1 month ago - 17 views

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا با بیان اینکه "حداقل تا یک سال آینده با کرونا درگیر هستیم و در این مدت نمی‌توانیم اقتصاد کشور را تعطیل کنیم"، گفت که «با این حال بازگشایی‌ها باید اصولی باشد.» او می‌گوید: تحقیقات نشان داده درصد زیادی از مبتلایان در مهمانی‌ها، عروسی‌ها، جشن‌ها و مکان‌های عمومی شلوغ به کرونا مبتلا شده‌اند. مردانی ضمن هشدار نسبت به افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا می‌گوید: تعداد مبتلایان و حتی قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمار منتشر شده است، چون همه کسانی که به علت کرونا می‌میرند به بیمارستان نمی‌رسند. همچنین خیلی از تست‌های تشخیص، موارد دقیق کرونا را مشخص نمی‌کنند.