Uploading

دسته بندی

Menu

نتایج جستجو 5 مورد

3 years ago - 100 views

صاعقه یکی از اسرار آمیز ترین پدیده های خلقت است و در طول تاریخ زندگی بشر، موجب ضرر و زیان مالی و جانی بسیاری شده است _در صاعقه زدگی مردان 8 برابر بیشتر از زنان در معرض خطر هستند. - 70% مرگ ناشی از صاعقه فقط برای 1 نفر اتفاق می افتد -بر خلاف تصورات موجود، صاعقه زدگی آسیب سوختگی وسیع ایجاد نمی کند. بیشترین آسیب ها شامل: ایست قلبی و تنفسی -اسپاسم عروق-آسیب های نورولوژیک وریوی است. احیای قلبی ریوی برای فرد صاعقه زده می‌تواند کمک کننده باشد

4 years ago - 167 views

چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست-شور-شب اول فاطمیه اول98-حاج محمود کریمی

5 years ago - 202 views

هدف خلقت-خنده حلال-درسهایی از قرآن-استاد قرائتی

5 years ago - 228 views

حکمت در خلقت-خنده حلال-درسهایی از قرآن-استاد قرائتی

5 years ago - 238 views

ای انسان !